Quốc hội yêu cầu triệt để tiết kiệm, giám sát việc xử lý hàng nghìn dự án đang gây lãng phí

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quốc hội đã giao cơ quan chức năng giám sát việc xử lý 52 cụm dự án đầu tư công không hiệu quả hoặc lãng phí, 18 dự án đất đai hoang hóa, 880 dự án không đưa đất vào sử dụng…
Quốc hội yêu cầu triệt để tiết kiệm, giám sát việc xử lý hàng nghìn dự án đang gây lãng phí ảnh 1
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết

Chiều 15-11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, với 487/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Nghị quyết nêu rõ, việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 đã đạt được những kết quả rất quan trọng, tích cực, song hành với kết quả to lớn của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế; việc chấp hành pháp luật còn chưa nghiêm; trong một số trường hợp thất thoát, lãng phí là rất lớn, nghiêm trọng, làm mất đi cơ hội phát triển.

Đáng chú ý là có nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất kéo dài nhưng chậm được khắc phục, xử lý; cơ cấu tổ chức bên trong bộ, ngành và một số chính quyền địa phương còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian. Nhiều vụ việc sai phạm trong đầu tư, đấu thầu, thẩm định giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính công, tài sản công, gây thất thoát, lãng phí rất lớn…

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm thay đổi nhận thức; để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực sự trở thành văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Cùng đó, tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước để phát triển nhanh và bền vững.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xử lý nghiêm minh, kịp thời trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nghị quyết cũng nêu rõ yêu cầu: Từ năm 2023, phát động trong toàn quốc cuộc vận động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chính phủ tổ chức phong trào thi đua về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, tiêu dùng ở mọi cấp, mọi ngành và trong nhân dân với chủ đề, nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả.

Cũng từ năm 2023, thường xuyên đánh giá hiệu quả và chất lượng chính sách sau ban hành để kịp thời điều chỉnh các bất cập, mâu thuẫn nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí các nguồn lực.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Quốc hội giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức giám sát việc xử lý 52 dự án, cụm dự án đầu tư công và sử dụng vốn nhà nước khác không hiệu quả hoặc lãng phí; 13 dự án, chuỗi dự án trọng điểm lĩnh vực dầu khí, điện, than chậm tiến độ; 18 dự án đất đai hoang hóa, lãng phí, có khó khăn vướng mắc; 880 dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ làm rõ trách nhiệm, xử lý các sai phạm, tiêu cực, các tồn tại, hạn chế, thất thoát, lãng phí đối với hàng nghìn dự án nói trên.