Quốc hội quyết định ngày bầu cử toàn quốc

ANTĐ -Sáng nay, 15-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Theo đó, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20-10 tới và kết thúc vào ngày 26-11-2015, kéo dài trong 31 ngày làm việc.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại kỳ họp này, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua 16 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết, gồm: Bộ luật dân sự (sửa đổi); Bộ luật hình sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật tố tụng hành chính (sửa đổi); Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật tạm giữ, tạm giam; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật trưng cầu ý dân...

ỦY ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII

Cùng đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến 11 dự án luật như: Luật ban hành quyết định hành chính; Luật về hội; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật quy hoạch; Luật tiếp cận thông tin... Đặc biệt, Luật báo chí (sửa đổi) cũng sẽ lần đầu tại kỳ họp này.

Về các vấn đề quan trọng khác, tại kỳ họp thứ 10 tới đây, Quốc hội sẽ thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Đặc biệt, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng thư ký Quốc hội và quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, theo quy định của luật, ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử. Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội bầu, miễn nhiệm theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.