Quản lý thị trường tiếp tục giám sát kinh doanh xăng dầu

ANTD.VN - Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.