Quân đội Việt Nam đưa vào sử dụng tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha-4 siêu hiện đạiQuân đội Việt Nam đưa vào sử dụng tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha-4 siêu hiện đạiQuân đội Việt Nam đưa vào sử dụng tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha-4 siêu hiện đạiQuân đội Việt Nam đưa vào sử dụng tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha-4 siêu hiện đạiQuân đội Việt Nam đưa vào sử dụng tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha-4 siêu hiện đạiQuân đội Việt Nam đưa vào sử dụng tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha-4 siêu hiện đạiQuân đội Việt Nam đưa vào sử dụng tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha-4 siêu hiện đạiQuân đội Việt Nam đưa vào sử dụng tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha-4 siêu hiện đạiQuân đội Việt Nam đưa vào sử dụng tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha-4 siêu hiện đạiQuân đội Việt Nam đưa vào sử dụng tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha-4 siêu hiện đạiQuân đội Việt Nam đưa vào sử dụng tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha-4 siêu hiện đạiQuân đội Việt Nam đưa vào sử dụng tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha-4 siêu hiện đạiQuân đội Việt Nam đưa vào sử dụng tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha-4 siêu hiện đạiQuân đội Việt Nam đưa vào sử dụng tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha-4 siêu hiện đại

Quân đội Việt Nam đưa vào sử dụng tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha-4 siêu hiện đại

ANTD.VN - Tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha-4 đã xuất hiện trong phóng sự "Thi đua làm chủ trang bị khí tài tác chiến điện tử hiện đại" phát trên Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam.