Quân đội Nga tấn công theo hướng Zaporozhye, vây chặt nhóm quân Ukraine tại Donetsk ảnh 1Quân đội Nga tấn công theo hướng Zaporozhye, vây chặt nhóm quân Ukraine tại Donetsk ảnh 2Quân đội Nga tấn công theo hướng Zaporozhye, vây chặt nhóm quân Ukraine tại Donetsk ảnh 3Quân đội Nga tấn công theo hướng Zaporozhye, vây chặt nhóm quân Ukraine tại Donetsk ảnh 4Quân đội Nga tấn công theo hướng Zaporozhye, vây chặt nhóm quân Ukraine tại Donetsk ảnh 5Quân đội Nga tấn công theo hướng Zaporozhye, vây chặt nhóm quân Ukraine tại Donetsk ảnh 6Quân đội Nga tấn công theo hướng Zaporozhye, vây chặt nhóm quân Ukraine tại Donetsk ảnh 7Quân đội Nga tấn công theo hướng Zaporozhye, vây chặt nhóm quân Ukraine tại Donetsk ảnh 8Quân đội Nga tấn công theo hướng Zaporozhye, vây chặt nhóm quân Ukraine tại Donetsk ảnh 9Quân đội Nga tấn công theo hướng Zaporozhye, vây chặt nhóm quân Ukraine tại Donetsk ảnh 10Quân đội Nga tấn công theo hướng Zaporozhye, vây chặt nhóm quân Ukraine tại Donetsk ảnh 11Quân đội Nga tấn công theo hướng Zaporozhye, vây chặt nhóm quân Ukraine tại Donetsk ảnh 12Quân đội Nga tấn công theo hướng Zaporozhye, vây chặt nhóm quân Ukraine tại Donetsk ảnh 13Quân đội Nga tấn công theo hướng Zaporozhye, vây chặt nhóm quân Ukraine tại Donetsk ảnh 14Quân đội Nga tấn công theo hướng Zaporozhye, vây chặt nhóm quân Ukraine tại Donetsk ảnh 15

Quân đội Nga tấn công theo hướng Zaporozhye, vây chặt nhóm quân Ukraine tại Donetsk

ANTD.VN - Nga bắt đầu đẩy mạnh các cuộc tấn công theo hướng Zaporozhye, động thái trên theo đánh giá nhằm bao vây lực lượng tác chiến của Ukraine.