Quân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếuQuân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếuQuân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếuQuân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếuQuân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếuQuân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếuQuân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếuQuân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếuQuân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếuQuân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếuQuân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếuQuân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếuQuân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếuQuân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếu

Quân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếu

ANTD.VN - Quân đội Nga tại Kazakhstan đã chiếm được 15 cơ sở quân sự và dân sự quan trọng nhất ở quốc gia Trung Á này.