Quân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếu ảnh 1Quân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếu ảnh 2Quân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếu ảnh 3Quân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếu ảnh 4Quân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếu ảnh 5Quân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếu ảnh 6Quân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếu ảnh 7Quân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếu ảnh 8Quân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếu ảnh 9Quân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếu ảnh 10Quân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếu ảnh 11Quân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếu ảnh 12Quân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếu ảnh 13Quân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếu ảnh 14

Quân đội Nga tại Kazakhstan nhanh chân chiếm 15 địa điểm trọng yếu

ANTD.VN - Quân đội Nga tại Kazakhstan đã chiếm được 15 cơ sở quân sự và dân sự quan trọng nhất ở quốc gia Trung Á này.