Quân đội Nga nhận hàng loạt pháo tự hành Msta-S và Akatsiya 'nâng cấp đặc biệt'Quân đội Nga nhận hàng loạt pháo tự hành Msta-S và Akatsiya 'nâng cấp đặc biệt'Quân đội Nga nhận hàng loạt pháo tự hành Msta-S và Akatsiya 'nâng cấp đặc biệt'Quân đội Nga nhận hàng loạt pháo tự hành Msta-S và Akatsiya 'nâng cấp đặc biệt'Quân đội Nga nhận hàng loạt pháo tự hành Msta-S và Akatsiya 'nâng cấp đặc biệt'Quân đội Nga nhận hàng loạt pháo tự hành Msta-S và Akatsiya 'nâng cấp đặc biệt'Quân đội Nga nhận hàng loạt pháo tự hành Msta-S và Akatsiya 'nâng cấp đặc biệt'Quân đội Nga nhận hàng loạt pháo tự hành Msta-S và Akatsiya 'nâng cấp đặc biệt'Quân đội Nga nhận hàng loạt pháo tự hành Msta-S và Akatsiya 'nâng cấp đặc biệt'Quân đội Nga nhận hàng loạt pháo tự hành Msta-S và Akatsiya 'nâng cấp đặc biệt'Quân đội Nga nhận hàng loạt pháo tự hành Msta-S và Akatsiya 'nâng cấp đặc biệt'Quân đội Nga nhận hàng loạt pháo tự hành Msta-S và Akatsiya 'nâng cấp đặc biệt'Quân đội Nga nhận hàng loạt pháo tự hành Msta-S và Akatsiya 'nâng cấp đặc biệt'Quân đội Nga nhận hàng loạt pháo tự hành Msta-S và Akatsiya 'nâng cấp đặc biệt'

Quân đội Nga nhận hàng loạt pháo tự hành Msta-S và Akatsiya 'nâng cấp đặc biệt'

ANTD.VN - Một lô pháo tự hành Msta-S và Akatsiya phiên bản hiện đại hóa sâu đã được bàn giao cho Quân đội Nga.