Quân đội Nga buộc phải 'xin' đạn từ Belarus khi kho dự trữ suy giảm mạnh? ảnh 1Quân đội Nga buộc phải 'xin' đạn từ Belarus khi kho dự trữ suy giảm mạnh? ảnh 2Quân đội Nga buộc phải 'xin' đạn từ Belarus khi kho dự trữ suy giảm mạnh? ảnh 3Quân đội Nga buộc phải 'xin' đạn từ Belarus khi kho dự trữ suy giảm mạnh? ảnh 4Quân đội Nga buộc phải 'xin' đạn từ Belarus khi kho dự trữ suy giảm mạnh? ảnh 5Quân đội Nga buộc phải 'xin' đạn từ Belarus khi kho dự trữ suy giảm mạnh? ảnh 6Quân đội Nga buộc phải 'xin' đạn từ Belarus khi kho dự trữ suy giảm mạnh? ảnh 7Quân đội Nga buộc phải 'xin' đạn từ Belarus khi kho dự trữ suy giảm mạnh? ảnh 8Quân đội Nga buộc phải 'xin' đạn từ Belarus khi kho dự trữ suy giảm mạnh? ảnh 9Quân đội Nga buộc phải 'xin' đạn từ Belarus khi kho dự trữ suy giảm mạnh? ảnh 10Quân đội Nga buộc phải 'xin' đạn từ Belarus khi kho dự trữ suy giảm mạnh? ảnh 11Quân đội Nga buộc phải 'xin' đạn từ Belarus khi kho dự trữ suy giảm mạnh? ảnh 12Quân đội Nga buộc phải 'xin' đạn từ Belarus khi kho dự trữ suy giảm mạnh? ảnh 13Quân đội Nga buộc phải 'xin' đạn từ Belarus khi kho dự trữ suy giảm mạnh? ảnh 14

Quân đội Nga buộc phải 'xin' đạn từ Belarus khi kho dự trữ suy giảm mạnh?

ANTD.VN - Kho dự trữ suy giảm mạnh đã khiến Quân đội Nga phải cầu cứu Belarus trong việc cung cấp đạn dược nhằm duy trì khả năng chiến đấu?