Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360

Quân đội Mỹ tiếp tục hủy bỏ luôn dự án siêu trực thăng Bell 360

ANTD.VN - Siêu trực thăng Bell 360 ra đời theo chương trình dự án máy bay tấn công-trinh sát tương lai (FARA) dành cho Lục quân Mỹ. Sau khi hủy bỏ trực thăng Raider X, quân đội Mỹ cũng hủy bỏ luôn cả trực thăng Bell 360, đồng nghĩa với việc dự án FARA chính thức khép lại.