Phụ nữ Công an Thủ đô chung tay giúp bà con Bắc Giang tiêu thụ nông sảnPhụ nữ Công an Thủ đô chung tay giúp bà con Bắc Giang tiêu thụ nông sảnPhụ nữ Công an Thủ đô chung tay giúp bà con Bắc Giang tiêu thụ nông sảnPhụ nữ Công an Thủ đô chung tay giúp bà con Bắc Giang tiêu thụ nông sảnPhụ nữ Công an Thủ đô chung tay giúp bà con Bắc Giang tiêu thụ nông sảnPhụ nữ Công an Thủ đô chung tay giúp bà con Bắc Giang tiêu thụ nông sảnPhụ nữ Công an Thủ đô chung tay giúp bà con Bắc Giang tiêu thụ nông sảnPhụ nữ Công an Thủ đô chung tay giúp bà con Bắc Giang tiêu thụ nông sảnPhụ nữ Công an Thủ đô chung tay giúp bà con Bắc Giang tiêu thụ nông sảnPhụ nữ Công an Thủ đô chung tay giúp bà con Bắc Giang tiêu thụ nông sảnPhụ nữ Công an Thủ đô chung tay giúp bà con Bắc Giang tiêu thụ nông sảnPhụ nữ Công an Thủ đô chung tay giúp bà con Bắc Giang tiêu thụ nông sản

Phụ nữ Công an Thủ đô chung tay giúp bà con Bắc Giang tiêu thụ nông sản

ANTD.VN - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Bắc Giang, Hội Phụ nữ Công an Thủ đô đã phát động cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng ủng hộ tiêu thụ nông sản giúp bà con nơi đây.