Phối hợp, xử lý tình huống cháy giả định phức tạp ảnh 1Phối hợp, xử lý tình huống cháy giả định phức tạp ảnh 2Phối hợp, xử lý tình huống cháy giả định phức tạp ảnh 3Phối hợp, xử lý tình huống cháy giả định phức tạp ảnh 4Phối hợp, xử lý tình huống cháy giả định phức tạp ảnh 5Phối hợp, xử lý tình huống cháy giả định phức tạp ảnh 6Phối hợp, xử lý tình huống cháy giả định phức tạp ảnh 7Phối hợp, xử lý tình huống cháy giả định phức tạp ảnh 8Phối hợp, xử lý tình huống cháy giả định phức tạp ảnh 9Phối hợp, xử lý tình huống cháy giả định phức tạp ảnh 10Phối hợp, xử lý tình huống cháy giả định phức tạp ảnh 11

Phối hợp, xử lý tình huống cháy giả định phức tạp

ANTD.VN -  Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội đã đặt ra tình huống cháy phức tạp trong phương án diễn tập hỏa hoạn tại Trung tâm văn hóa phường Phú Đô. Qua đó để các lực lượng tham gia trải nghiệm, nâng cao kỹ năng, đồng thời tuyên truyền để người dân thay đổi nhận thức về sự nguy hiểm của hỏa hoạn.