Phó Chủ tịch quận Tây Hồ làm Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chủ tịch UBND TP điều động, bổ nhiệm ông Phạm Xuân Tài, sinh ngày 18/10/1978, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 1386/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP điều động, bổ nhiệm ông Phạm Xuân Tài, sinh ngày 18/10/1978, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Ông Phạm Xuân Tài được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,8.

Ông Phạm Xuân Tài làm Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Ông Phạm Xuân Tài làm Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Cùng đó, Chủ tịch UBND TP đã ký ban hành Quyết định số 1389/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội. Cụ thể, Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thắng, sinh ngày 15/7/1976, Trưởng phòng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Nguyễn Đình Thắng được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,8.

Cũng liên quan tới công tác nhân sự, Chủ tịch UBND TP đã ký ban hành Quyết định số 1388/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP điều động, bổ nhiệm ông Kiều Xuân Nghị, sinh ngày 12/02/1970, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, đến nhận công tác tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Phó Tổng Giám Quỹ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Kiều Xuân Nghị được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,8.