Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai nâng cao chỉ số hài lòng của người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai có biện pháp cụ thể để sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế và nâng cao chỉ số xếp hạng đánh giá sự hài lòng của người dân.
Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai nâng cao chỉ số hài lòng của người dân ảnh 1

Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai nâng cao chỉ số hài lòng của người dân

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo truyền đạt kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt kết quả cao

Theo đó, ngày 15 tháng 3, tại Trụ sở Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Sở TN&MT và lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP ghi nhận, và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các đơn vị trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận); giải quyết thủ tục đăng ký biến động đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nói riêng.

Cụ thể, thời gian vừa qua, Sở TN&MT đã kịp thời tham mưu cho UBND TP ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn.

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã giải quyết cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở được 300.812 căn/368.337 căn (đạt 81.6%); cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tái định cư được 14.560/15.724 căn (đạt 92.6%); cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp được 617.964/622.861 Giấy chứng nhận (đạt 99,21%);

Cấp Giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu cho cho các cơ sở tôn giáo được 1.748/2.431 thửa đất (đạt 71.90%); cấp Giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu cho cho các cơ sở tín ngưỡng được 2,488/4.834 thửa đất (đạt 51.47%).

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông chỉ rõ: “Đạt được những kết quả như trên là rất tích cực, tuy nhiên, cần phải tập trung giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu cho cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đạt kết quả tốt hơn nữa.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở TN&MT và lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cần tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, có biện pháp cụ thể để sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế và nâng cao chỉ số xếp hạng đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước và chỉ số cải cách hành chính của đơn vị trong thời gian tới”.

Sớm kiện toàn Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Với các nhiệm vụ cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội khẩn trương xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và Đề án giá dịch vụ công của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, báo cáo UBND TP trước ngày 30/6/2023.

“Trước mắt, có thể tập trung nghiên cứu áp dụng đối với các thủ tục: cấp Giấy chứng nhận và đăng ký biến động đối với căn hộ chung cư; đăng ký thế chấp; xóa đăng ký thế chấp; đăng ký biến động thông tin về tên người sử dụng đất; cấp đổi Giấy chứng nhận”, Phó Chủ tịch UBND TP chỉ rõ.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu rõ cần khẩn trương hoàn thành và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu đất đai và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết công việc thường xuyên của Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc.

Trong đó có Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cần đảm bảo giải quyết nhanh chóng, thuận lợi các yêu cầu của tổ chức, công dân; tiếp tục rà soát để thực hiện việc ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội giải quyết các nhiệm vụ, công việc, đồng thời với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn sau ủy quyền theo quy định.

Xem xét đề nghị tăng biên chế viên chức sự nghiệp Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, phù hợp với chỉ đạo về việc xây dựng Đề án xây dựng giá dịch vụ công, báo cáo UBND TP giao Sở nội vụ xem xét theo quy định; đồng thời xem xét việc kiện toàn chức danh Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đối với đề nghị của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội về vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp nhà tự quản, nhà thuộc sở hữu nhà nước, trong các dự án phát triển nhà ở có vi phạm... Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, Văn phòng UBND TP rà soát, tổng hợp, đề xuất giải quyết cụ thể, báo cáo UBND TP…