Phổ cập mạng 5G vào năm 2030

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đây là một trong những mục tiêu của Kế hoạch hành động mới được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) phê duyệt nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.
Sẽ phổ cập 5G vào năm 2030

Sẽ phổ cập 5G vào năm 2030

Bộ TT-TT vừa phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Quyết định 2289 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) đến năm 2030.

Theo đó, Bộ TT-TT xác định đến năm 2025, chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam theo xếp hạng của Liên hợp quốc thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN; tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%.

Cũng đến thời điểm này, hạ tầng số của Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số phát triển CNTT - truyền thông (chỉ số IDI) của Liên minh Viễn thông quốc tế - ITU. Trong đó, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã;

Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại di động thông minh; 80% dân số sử dụng internet; 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, gồm cả thiết bị di động; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%.

Đáng chú ý, dịch vụ 5G tại ít nhất 3 đô thị thông minh thuộc 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc, Trung, Nam.

Đến năm 2030, Kế hoạch đặt mục tiêu phổ cập dịch vụ mạng di động 5G, hoàn thành xây dựng Chính phủ số.

Bộ TT-TT cho biết, kết quả thực hiện kế hoạch hành động của ngành TT-TT tạo lập hạ tầng số quốc gia hiện đại, an toàn, tạo không gian mới cho tăng trưởng kinh tế số, phát triển Chính phủ điện tử ở mức cao, hướng tới xây dựng Chính phủ số.