Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội: Kiên trì mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

  • 24/11/2021 13:16
  • 0 bình luận
  • Tiến Hưng
  • In bài
ANTD.VN - Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, 1 trong 6 nhóm nhiệm vụ ưu tiên của thành phố về lĩnh vực văn hóa là kiên trì mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện…
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội: Kiên trì mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị

Sáng 24-11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự Hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Võ Văn Thưởng; cùng 600 đại biểu gồm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các Ban Đảng T.Ư, các bộ, ngành; văn nghệ sĩ và đại diện lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội...

Thay mặt lãnh đạo Hà Nội tham luận tại hội nghị này, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Nội trong giai đoạn mới.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Hà Nội là trung tâm đầu não về chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Từ thuở là Thăng Long đến nay, Thủ đô Hà Nội luôn là trung tâm văn hóa của đất nước.

Tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ (2020-2025) tiếp tục khẳng định nhận thức toàn diện hơn về phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Nội. Cụ thể, Đại hội xác định một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ là: “Đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững Thủ đô”.

Để cụ thể được các mục tiêu trên, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, thành phố sẽ tập trung 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp vừa đảm bảo đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa có tính căn cơ, lâu dài trên tinh thần đổi mới sáng tạo, có tính đột phá.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội: Kiên trì mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh ảnh 2

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tham luận tại hội nghị

Trong đó, ưu tiên hàng đầu là nâng cao nhận thức về văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người Việt Nam của toàn xã hội, trước hết là của cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng, chính quyền thành phố; khẳng định con người vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là mục tiêu và trung tâm trong chính sách phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô.

Hà Nội cũng định vị tầm nhìn rộng để hoạch định chiến lược phát triển văn hóa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô; bảo đảm bố trí nguồn lực đầu tư phù hợp, tạo cơ chế thuận lợi thu hút nguồn lực xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển, để Thủ đô Hà Nội xứng đáng là trung tâm văn hóa lớn của cả nước.

Đặc biệt, tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của thành phố; khuyến khích xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân mang bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội; thúc đẩy đưa các mô hình văn hóa gia đình, cộng đồng, trường học, nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh trong việc cưới, việc tang…

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết thêm, Hà Nội sẽ tiếp tục kiên trì mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, hình thành hệ giá trị văn hóa mới trên cơ sở kế thừa và phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Một nhiệm vụ quan trọng không kém là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa lịch sử Hà Nội bắt kịp xu thế phát triển của thời đại.

Ngoài ra, thành phố sẽ cố gắng phát huy tinh thần chủ động và sáng tạo trong hội nhập quốc tế về văn hóa để đưa Hà Nội trở thành địa điểm hấp dẫn về giao lưu, hợp tác, quảng bá và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao có uy tín trong nước và quốc tế.

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Trung ương cho chủ trương, Quốc hội sớm thông qua việc sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô gắn với điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, tạo thể chế, môi trường thuận lợi để Hà Nội phát huy hiệu quả các nguồn lực, trong đó có nguồn lực rất quan trọng là văn hóa và con người Thủ đô.

Tin cùng chuyên mục