Phi công tiêm kích F-35 Mỹ thừa nhận 'bất lực' trước tổ hợp phòng không S-300PMU-1 NgaPhi công tiêm kích F-35 Mỹ thừa nhận 'bất lực' trước tổ hợp phòng không S-300PMU-1 NgaPhi công tiêm kích F-35 Mỹ thừa nhận 'bất lực' trước tổ hợp phòng không S-300PMU-1 NgaPhi công tiêm kích F-35 Mỹ thừa nhận 'bất lực' trước tổ hợp phòng không S-300PMU-1 NgaPhi công tiêm kích F-35 Mỹ thừa nhận 'bất lực' trước tổ hợp phòng không S-300PMU-1 NgaPhi công tiêm kích F-35 Mỹ thừa nhận 'bất lực' trước tổ hợp phòng không S-300PMU-1 NgaPhi công tiêm kích F-35 Mỹ thừa nhận 'bất lực' trước tổ hợp phòng không S-300PMU-1 NgaPhi công tiêm kích F-35 Mỹ thừa nhận 'bất lực' trước tổ hợp phòng không S-300PMU-1 NgaPhi công tiêm kích F-35 Mỹ thừa nhận 'bất lực' trước tổ hợp phòng không S-300PMU-1 NgaPhi công tiêm kích F-35 Mỹ thừa nhận 'bất lực' trước tổ hợp phòng không S-300PMU-1 NgaPhi công tiêm kích F-35 Mỹ thừa nhận 'bất lực' trước tổ hợp phòng không S-300PMU-1 NgaPhi công tiêm kích F-35 Mỹ thừa nhận 'bất lực' trước tổ hợp phòng không S-300PMU-1 NgaPhi công tiêm kích F-35 Mỹ thừa nhận 'bất lực' trước tổ hợp phòng không S-300PMU-1 NgaPhi công tiêm kích F-35 Mỹ thừa nhận 'bất lực' trước tổ hợp phòng không S-300PMU-1 Nga

Phi công tiêm kích F-35 Mỹ thừa nhận 'bất lực' trước tổ hợp phòng không S-300PMU-1 Nga

ANTD.VN - Một "cuộc đối đầu" giữa tiêm kích F-35 của Mỹ và tổ hợp phòng không S-300PMU-1 của Nga đã được phi công trong cuộc kể lại.