Phi cơ nội địa C919 thành công tại Trung Quốc, nhưng gian nan vươn tầm quốc tếPhi cơ nội địa C919 thành công tại Trung Quốc, nhưng gian nan vươn tầm quốc tếPhi cơ nội địa C919 thành công tại Trung Quốc, nhưng gian nan vươn tầm quốc tếPhi cơ nội địa C919 thành công tại Trung Quốc, nhưng gian nan vươn tầm quốc tếPhi cơ nội địa C919 thành công tại Trung Quốc, nhưng gian nan vươn tầm quốc tếPhi cơ nội địa C919 thành công tại Trung Quốc, nhưng gian nan vươn tầm quốc tếPhi cơ nội địa C919 thành công tại Trung Quốc, nhưng gian nan vươn tầm quốc tếPhi cơ nội địa C919 thành công tại Trung Quốc, nhưng gian nan vươn tầm quốc tếPhi cơ nội địa C919 thành công tại Trung Quốc, nhưng gian nan vươn tầm quốc tếPhi cơ nội địa C919 thành công tại Trung Quốc, nhưng gian nan vươn tầm quốc tếPhi cơ nội địa C919 thành công tại Trung Quốc, nhưng gian nan vươn tầm quốc tếPhi cơ nội địa C919 thành công tại Trung Quốc, nhưng gian nan vươn tầm quốc tếPhi cơ nội địa C919 thành công tại Trung Quốc, nhưng gian nan vươn tầm quốc tếPhi cơ nội địa C919 thành công tại Trung Quốc, nhưng gian nan vươn tầm quốc tếPhi cơ nội địa C919 thành công tại Trung Quốc, nhưng gian nan vươn tầm quốc tếPhi cơ nội địa C919 thành công tại Trung Quốc, nhưng gian nan vươn tầm quốc tế

Phi cơ nội địa C919 thành công tại Trung Quốc, nhưng gian nan vươn tầm quốc tế

ANTD.VN - Phi cơ C919 nội địa Trung Quốc đã có chuyến bay thương mại đầu tiên với hành trình từ Thượng Hải tới Bắc Kinh. Điều này mở ra trang sử mới cho ngành hàng không Trung Quốc, dù vậy đường vươn tầm ra thế giới của chiếc máy bay này vẫn còn đầy gian nan.