Phật tử đeo khẩu trang phòng dịch dự lễ Vu lan báo hiếuPhật tử đeo khẩu trang phòng dịch dự lễ Vu lan báo hiếuPhật tử đeo khẩu trang phòng dịch dự lễ Vu lan báo hiếuPhật tử đeo khẩu trang phòng dịch dự lễ Vu lan báo hiếuPhật tử đeo khẩu trang phòng dịch dự lễ Vu lan báo hiếuPhật tử đeo khẩu trang phòng dịch dự lễ Vu lan báo hiếuPhật tử đeo khẩu trang phòng dịch dự lễ Vu lan báo hiếuPhật tử đeo khẩu trang phòng dịch dự lễ Vu lan báo hiếuPhật tử đeo khẩu trang phòng dịch dự lễ Vu lan báo hiếuPhật tử đeo khẩu trang phòng dịch dự lễ Vu lan báo hiếuPhật tử đeo khẩu trang phòng dịch dự lễ Vu lan báo hiếuPhật tử đeo khẩu trang phòng dịch dự lễ Vu lan báo hiếu

Phật tử đeo khẩu trang phòng dịch dự lễ Vu lan báo hiếu

ANTD.VN - Khác với những năm trước, năm nay phật tử đến chùa Ninh Tảo (Hà Nam) tham dự lễ Vu Lan báo hiếu đều được yêu cầu rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.