Phát triển chuỗi đô thị Bắc sông Hồng

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị N6, tỷ lệ 1/5000, thuộc địa giới các xã Nguyên Khê, Liên Hà và Thị trấn Đông Anh - huyện Đông Anh. Phân khu đô thị N6 có quy mô diện tích đến năm 2030 khoảng 700ha, ngưỡng phát triển đô thị tối đa khoảng 1.200ha.

Phát triển chuỗi đô thị Bắc sông Hồng

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị N6, tỷ lệ 1/5000, thuộc địa giới các xã Nguyên Khê, Liên Hà và Thị trấn Đông Anh - huyện Đông Anh. Phân khu đô thị N6 có quy mô diện tích đến năm 2030 khoảng 700ha, ngưỡng phát triển đô thị tối đa khoảng 1.200ha.

Phạm vi ranh giới của khu vực nghiên cứu quy hoạch bao gồm: phía Bắc đến hành lang xanh sông Cà Lồ; phía Đông đến đường biên khu vực phát triển đô thị và đất canh tác nông nghiệp của huyện Đông Anh; phía Nam và Tây đến tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên. Theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, quy hoạch phân khu đô thị N6 được xác định là một phần đô thị trung tâm trong chuỗi các đô thị phía Bắc sông Hồng. Đồng thời, phân khu N6 cũng là khu vực đô thị phát triển công nghiệp sạch, đa ngành chất lượng cao.

Ngọc Khánh