Phát huy vai trò của nhân dân trong phòng ngừa, tố giác tội phạm

ANTD.VN -  Thời gian qua, đã có rất nhiều vụ án được lực lượng công an khám phá từ các nguồn tin báo, tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân. Có thể nói, sự ủng hộ của quần chúng chính là chỗ dựa cũng là động lực giúp lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở cơ sở...