Phát huy cao độ ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa tổ chức hội nghị học tập quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng dưới hình thức theo dõi băng ghi hình, do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.

Hội nghị cũng phổ biến, quán triệt một số điểm mới trong Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc, GS. TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Theo Thiếu tá Phương Minh Thắng, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm, với việc thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” sẽ là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

“Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là đối với thế hệ trẻ” - chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm đánh giá.

Hội nghị cũng đã nghe quán triệt những điểm mới trong Quy định số 24 về thi hành điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01 hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng, để thực hiện trong chi bộ, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của chi bộ cho phù hợp với Hướng dẫn và thực tế nhiệm vụ chính trị của đơn vị.