Pháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu UkrainePháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu Ukraine

Pháo tự hành 2S43 Malva Nga lần đầu phá hủy mục tiêu Ukraine

ANTD.VN - Lực lượng Nga lần đầu tiên sử dụng pháo tự hành bánh 2S43 Malva để phá hủy các cây cầu của Ukraine ở hướng Kharkov. Cuộc tấn công chính xác từ pháo tự hành mới nhất của Moscow đang cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của quân đội Kiev.