Pháo phòng không tự hành Derivatsiya-PVO sẽ sớm đến tay quân đội NgaPháo phòng không tự hành Derivatsiya-PVO sẽ sớm đến tay quân đội NgaPháo phòng không tự hành Derivatsiya-PVO sẽ sớm đến tay quân đội NgaPháo phòng không tự hành Derivatsiya-PVO sẽ sớm đến tay quân đội NgaPháo phòng không tự hành Derivatsiya-PVO sẽ sớm đến tay quân đội NgaPháo phòng không tự hành Derivatsiya-PVO sẽ sớm đến tay quân đội NgaPháo phòng không tự hành Derivatsiya-PVO sẽ sớm đến tay quân đội NgaPháo phòng không tự hành Derivatsiya-PVO sẽ sớm đến tay quân đội NgaPháo phòng không tự hành Derivatsiya-PVO sẽ sớm đến tay quân đội NgaPháo phòng không tự hành Derivatsiya-PVO sẽ sớm đến tay quân đội NgaPháo phòng không tự hành Derivatsiya-PVO sẽ sớm đến tay quân đội NgaPháo phòng không tự hành Derivatsiya-PVO sẽ sớm đến tay quân đội NgaPháo phòng không tự hành Derivatsiya-PVO sẽ sớm đến tay quân đội NgaPháo phòng không tự hành Derivatsiya-PVO sẽ sớm đến tay quân đội NgaPháo phòng không tự hành Derivatsiya-PVO sẽ sớm đến tay quân đội Nga

Pháo phòng không tự hành Derivatsiya-PVO sẽ sớm đến tay quân đội Nga

ANTD.VN - Lãnh đạo Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec cam kết sẽ sớm bàn giao pháo phòng không tự hành 2S38 Derivatsiya-PVO cho Quân đội Nga.