Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 1Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 2Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 3Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 4Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 5Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 6Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 7Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 8Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 9Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 10Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 11Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 12Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 13Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 14Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 15Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 16Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 17Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 18Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 19Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 20Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 21Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 22Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 23Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 24Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 25Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến ảnh 26

Pháo phản lực mạnh hơn HIMARS của Ukraine bắt đầu tác chiến

ANTD.VN - Ukraine đã nhận được M270, loại pháo phản lực mạnh hơn HIMARS cùng đạn dẫn đường siêu chính xác có tầm bắn 80km. Hiện Kiev đã cho vũ khí này xung trận tại chiến trường Donbass.