Phản ứng của Nga nếu Phần Lan gia nhập NATO có thể sẽ khiến phương Tây phải sửng sốt? ảnh 1Phản ứng của Nga nếu Phần Lan gia nhập NATO có thể sẽ khiến phương Tây phải sửng sốt? ảnh 2Phản ứng của Nga nếu Phần Lan gia nhập NATO có thể sẽ khiến phương Tây phải sửng sốt? ảnh 3Phản ứng của Nga nếu Phần Lan gia nhập NATO có thể sẽ khiến phương Tây phải sửng sốt? ảnh 4Phản ứng của Nga nếu Phần Lan gia nhập NATO có thể sẽ khiến phương Tây phải sửng sốt? ảnh 5Phản ứng của Nga nếu Phần Lan gia nhập NATO có thể sẽ khiến phương Tây phải sửng sốt? ảnh 6Phản ứng của Nga nếu Phần Lan gia nhập NATO có thể sẽ khiến phương Tây phải sửng sốt? ảnh 7Phản ứng của Nga nếu Phần Lan gia nhập NATO có thể sẽ khiến phương Tây phải sửng sốt? ảnh 8Phản ứng của Nga nếu Phần Lan gia nhập NATO có thể sẽ khiến phương Tây phải sửng sốt? ảnh 9Phản ứng của Nga nếu Phần Lan gia nhập NATO có thể sẽ khiến phương Tây phải sửng sốt? ảnh 10Phản ứng của Nga nếu Phần Lan gia nhập NATO có thể sẽ khiến phương Tây phải sửng sốt? ảnh 11Phản ứng của Nga nếu Phần Lan gia nhập NATO có thể sẽ khiến phương Tây phải sửng sốt? ảnh 12Phản ứng của Nga nếu Phần Lan gia nhập NATO có thể sẽ khiến phương Tây phải sửng sốt? ảnh 13Phản ứng của Nga nếu Phần Lan gia nhập NATO có thể sẽ khiến phương Tây phải sửng sốt? ảnh 14

Phản ứng của Nga nếu Phần Lan gia nhập NATO có thể sẽ khiến phương Tây phải sửng sốt?

ANTD.VN - Giới phân tích địa chính trị thế giới cho rằng, phản ứng của Nga trước việc Phần Lan có thể gia nhập khối quân sự NATO là khó đoán và tiềm ẩn đầy bất ngờ đối với phương Tây.