Phân luồng nút giao thông Cầu Giẽ - tỉnh lộ 428

ANTĐ - Sở GTVT Hà Nội vừa có phương án tổ chức phân luồng nút giao thông Cầu Giẽ - tỉnh lộ 428 (tỉnh lộ 75 cũ) nhằm phục vụ phân luồng mô tô, xe máy đi trên Quốc lộ 1A.

Cụ thể, các phương tiện từ đường tỉnh lộ 428 theo hướng từ Vân Đình có nhu cầu vào trung tâm Hà Nội rẽ phải vào đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ (cách Cầu Giẽ 100m về phía Hà Nam). Nếu từ tỉnh lộ 428 theo hướng từ Quốc lộ 1A có nhu cầu đi Hà Nam rẽ phải vào đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ (cách điểm mở cũ giao với tỉnh lộ 428 về phía trung tâm Hà Nội 85m).

Các phương tiện từ đường Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Hà Nam - Hà Nội có nhu cầu đi vào tỉnh lộ 428 (hướng đi Vân Đình) quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ (cách điểm mở cũ giao với tỉnh lộ 428 về phía trung tâm Hà Nội 85m), đi Pháp Vân - Cầu Giẽ rồi rẽ phải vào tỉnh lộ 428. Từ Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Hà Nội - Hà Nam phương tiện có nhu cầu đi vào tỉnh lộ 428 (hướng đi Quốc lộ 1A) quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ (cách Cầu Giẽ 100m về phía Hà Nam), đi Pháp Vân - Cầu Giẽ rồi rẽ phải vào tỉnh lộ 428. Thời gian thực hiện từ ngày 19-4.