“Phải khắc phục ngay”

ANTĐ - Sáng 29-7, khi thấy 2 người thợ đang chuẩn bị thi công ngay trước cửa hàng của tôi, tôi đã nhắc là ở dưới có cáp điện đấy, chỉ nên lấy bay, cuốc kều đất ra để xác định vị trí, thế mà họ không nghe. 

Họ chở máy khoan đến khoan rầm rầm rồi bỗng nhiên nổ đùng, điện phóng ra. Chỉ cần lệch sang phải một chút thì tôi cũng chẳng biết sống chết thế nào. Rõ khổ 2 ông “chợ người”, chỉ đâu đánh đó, chẳng có đồ bảo hộ gì. Làm việc cũng chẳng ai giám sát, không có sơ đồ đường điện. Khi xảy ra sự việc đội thi công bỏ chạy hết, người dân phải sơ cứu. Cũng là mạng người, sao người ta lại bỏ nhau như thế? Mà sau đó họ lấp đất lên, đặt mỗi tấm gỗ lên trên làm tôi rất lo lắng, xe chẳng dám rửa. Đề nghị các cơ quan chức năng phải khắc phục ngay cho người dân đỡ lo.