Ông Vũ Xuân Tùng làm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội

  • 01/06/2017 08:51
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Vũ Xuân Tùng, Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội trực thuộc Sở TN-MT.

Ông Vũ Xuân Tùng làm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội ảnh 1

Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội có trụ sở làm việc tại số 18, phố Huỳnh Thúc Kháng

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1310/TTr-SNV ngày 29/5/2017, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Vũ Xuân Tùng, sinh ngày 15/9/1980, Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29-5-2017.

Trước đó, ông Bùi Duy Cường, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội, đã được bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội.

Ngày 15/10/2016, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5758/QĐ-UBND, thành lập Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội trực thuộc Sở TN-MT Hà Nội.

Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Phòng Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất, Phòng Đăng ký thống kê đất đai, Phòng Kinh tế đất thuộc Sở TN-MT Hà Nội, trụ sở làm việc tại số 18, phố Huỳnh Thúc Kháng.

Chi cục có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, Chi cục có Chi cục trưởng và không quá 3 Phó Chi cục trưởng; Gồm các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất; Phòng Đăng ký thống kê đất đai; Phòng Kinh tế đất. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm có: Trưởng phòng và không quá 3 Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng.

Tin cùng chuyên mục