Ông Vũ Quang Hải sẽ bị rút các chức vụ đã bổ nhiệm

ANTD.VN - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định về việc hủy Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) đối với ông Vũ Quang Hải.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định về việc hủy Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) đối với ông Vũ Quang Hải. Trước đó, tại Quyết định số 137/QĐ-XTTM ngày 29-5-2013, ông Vũ Quang Hải được bổ nhiệm các chức vụ nêu trên. 

Sau khi có đơn từ nhiệm đối với chức danh Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bia- Rượu- Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vào cuối tháng 12-2016, ngày 16-2 vừa qua, Sabeco đã tiến hành đại hội đồng cổ đồng bất thường thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Sabeco của ông Vũ Quang Hải.  

Hiện nay, ông Vũ Quang Hải vẫn đang công tác tại Sabeco với cương vị Trưởng ban Marketing của Sabeco.