Ông Trần Quốc Vượng giữ chức Thường trực Ban Bí thư thay ông Đinh Thế Huynh

  • 05/03/2018 14:17
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Chính trị quyết định, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thành viên Thường trực Ban Bí thư giữ chức Thường trực Ban Bí thư; ông Đinh Thế Huynh thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 để tiếp tục chữa bệnh dài hạn. 

Ông Trần Quốc Vượng giữ chức Thường trực Ban Bí thư thay ông Đinh Thế Huynh ảnh 1

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thành viên Thường trực Ban Bí thư, giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Ngày 2/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để cho ý kiến về công tác cán bộ. Bộ Chính trị quyết định: 

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 để tiếp tục chữa bệnh dài hạn. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thành viên Thường trực Ban Bí thư giữ chức Thường trực Ban Bí thư. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, Bộ Chính trị đã quyết định: Trong thời gian đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều trị bệnh, phân công đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Trần Quốc Vượng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo quy định kể từ ngày 01/08/2017.

Đồng chí Trần Quốc Vượng quê ở xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12; Đại biểu Quốc hội khóa 12, 13.

Tháng 11/2006, khi đang là Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Sau đó, đồng chí được Quốc hội bầu là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ năm 2007 tới 2011, đồng chí được bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ tháng 7/2011, đồng chí được bổ nhiệm chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 5/2013, tại Hội nghị Trung ương 7 khoá XI, đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12.

Tin cùng chuyên mục