Ông Nguyễn Đình Khang tái đắc cử chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII đã bầu ông Nguyễn Đình Khang giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 5 người làm Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Ông Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII


Sáng 3/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra phiên bế mạc.

Trong phiên bế mạc, đại hội đã tiến hành các nội dung: Báo cáo tiếp thu, giải trình vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; báo cáo tiếp thu, giải trình Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); thảo luận, biểu quyết thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam; báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

Ban chấp hành Công đoàn khoá XIII ra mắt Đại hội

Ban chấp hành Công đoàn khoá XIII ra mắt Đại hội

Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương cho hay, tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, bầu 28 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch; bầu ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII cũng bầu 5 đồng chí, gồm: Đồng chí Phan Văn Anh, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, đồng chí Thái Thu Xương, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII; bầu Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII gồm 17 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.