Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA đình đám của Nga thu hút giới quan sát Mỹ ảnh 1Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA đình đám của Nga thu hút giới quan sát Mỹ ảnh 2Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA đình đám của Nga thu hút giới quan sát Mỹ ảnh 3Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA đình đám của Nga thu hút giới quan sát Mỹ ảnh 4Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA đình đám của Nga thu hút giới quan sát Mỹ ảnh 5Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA đình đám của Nga thu hút giới quan sát Mỹ ảnh 6Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA đình đám của Nga thu hút giới quan sát Mỹ ảnh 7Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA đình đám của Nga thu hút giới quan sát Mỹ ảnh 8Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA đình đám của Nga thu hút giới quan sát Mỹ ảnh 9Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA đình đám của Nga thu hút giới quan sát Mỹ ảnh 10Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA đình đám của Nga thu hút giới quan sát Mỹ ảnh 11Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA đình đám của Nga thu hút giới quan sát Mỹ ảnh 12Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA đình đám của Nga thu hút giới quan sát Mỹ ảnh 13Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA đình đám của Nga thu hút giới quan sát Mỹ ảnh 14

Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA đình đám của Nga thu hút giới quan sát Mỹ

ANTD.VN - Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA (Poslanhik) do Nga nghiên cứu chế tạo đang thu hút nhiều ý kiến đánh giá khác nhau của giới quan sát Mỹ.