Nơi huyền bí nhất ở Phong Nha - Kẻ Bàng Nơi huyền bí nhất ở Phong Nha - Kẻ Bàng Nơi huyền bí nhất ở Phong Nha - Kẻ Bàng Nơi huyền bí nhất ở Phong Nha - Kẻ Bàng Nơi huyền bí nhất ở Phong Nha - Kẻ Bàng Nơi huyền bí nhất ở Phong Nha - Kẻ Bàng Nơi huyền bí nhất ở Phong Nha - Kẻ Bàng Nơi huyền bí nhất ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Nơi huyền bí nhất ở Phong Nha - Kẻ Bàng

ANTD.VN - Nằm sâu trong rừng núi nguyên sinh của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), một chuỗi hang động được nối với nhau bởi một hố sụt khổng lồ. Được biết, đây là một trong những hố sụt sâu nhất thế giới với khoảng 450m.