Gia hạn Thông tư 02: Cần xem xét, đánh giá kỹ đối tượng được giãn, hoãn nợ

Gia hạn Thông tư 02: Cần xem xét, đánh giá kỹ đối tượng được giãn, hoãn nợ

ANTD.VN - Chuyên gia cho rằng việc gia hạn Thông tư 02 cần xem xét, đánh giá thật kỹ đối tượng được áp dụng, doanh nghiệp nào có khả năng phục hồi thì cần tìm mọi giải pháp tháo gỡ, còn doanh nghiệp không có khả năng phục hồi, năng lực tài chính yếu kém thì kiên quyết không cơ cấu nợ, chuyển nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ.
Ngân hàng “đau đầu” vì nợ xấu ngày càng xấu thêm

Ngân hàng “đau đầu” vì nợ xấu ngày càng xấu thêm

ANTD.VN - Nợ xấu tăng cao trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu lại giảm mạnh. Tới đây, Thông tư 02 về cơ cấu nợ hết hiệu lực, Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu cũng hết thời hạn. Nợ xấu, do đó, đang có nguy cơ ngày càng trầm trọng hơn.