Nicotin có hại cho khả năng nhận thức

(ANTĐ) - Một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc Đại học Alabama, Mỹ khẳng định nếu mẹ có thai và hấp thụ nicotin thì khả năng nhận thức của con sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Nicotin có hại cho khả năng nhận thức

(ANTĐ) - Một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc Đại học Alabama, Mỹ khẳng định nếu mẹ có thai và hấp thụ nicotin thì khả năng nhận thức của con sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm bằng cách cho chuột mang thai tiếp xúc với chất nicotin, sau đó quan sát tình trạng đại não của chúng. Kết quả phát hiện, khả năng sinh sản của tế bào gốc trưởng thành ở khu vực

hippocampus đại não của chuột mẹ giảm thiểu rõ nét. Điều này đã làm giảm số lượng tế bào mới được sản sinh từ sự phân chia tế bào gốc trưởng thành, qua đó không thể bổ sung kịp thời tế bào gốc cho đường dẫn thần kinh khu vực hippocampus đại não của chuột mẹ.

Khu vực hippocampus đại não là khu vực đại não rất quan trọng đối với sự học tập và ghi nhớ. Khi đường dẫn thần kinh khu vực hippocampus đại não của chuột mẹ bị ảnh hưởng sẽ khiến cho khả năng nhận thức của chuột con bị giảm.

N.H

(Theo Reuters)