Những vụ xe chở tôn gây tai nạn giao thông thương tâmNhững vụ xe chở tôn gây tai nạn giao thông thương tâmNhững vụ xe chở tôn gây tai nạn giao thông thương tâmNhững vụ xe chở tôn gây tai nạn giao thông thương tâmNhững vụ xe chở tôn gây tai nạn giao thông thương tâmNhững vụ xe chở tôn gây tai nạn giao thông thương tâmNhững vụ xe chở tôn gây tai nạn giao thông thương tâmNhững vụ xe chở tôn gây tai nạn giao thông thương tâmNhững vụ xe chở tôn gây tai nạn giao thông thương tâm

Những vụ xe chở tôn gây tai nạn giao thông thương tâm

ANTD.VN - Những trường hợp xe ba bánh, xe tự chế chở tôn, hàng cồng kềnh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, có nhiều trường hợp đã gây ra tai nạn thương tâm dẫn tới cái chết cho người khác. Không ít trong số đó, người gây ra tai nạn đã và đang chịu sự bản án thích đáng của pháp luật.