Những sắc thuế nào đã giúp thu ngân sách nội địa 11 tháng vượt dự toán?

  • 07/12/2021 11:01
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Số thu thuế, phí nội địa tăng trưởng tốt do các địa phương đã mở cửa trở lại, kinh tế dần phục hồi; qua đó giúp thu ngân sách 11 tháng đầu năm do ngành thuế quản lý đạt vượt dự toán.

Thu thuế, phí nội địa đạt khá

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 11 tháng năm 2021 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.180 nghìn tỷ đồng, bằng 105,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 107,5% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu loại trừ yếu tố gia hạn và một số khoản thu đột biến thì tổng thu 11 tháng đầu năm bằng 104,1% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 38.104 tỷ đồng, bằng 164,2% so với dự toán, bằng 120% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 1.135.587 tỷ đồng, bằng 103,8% so với dự toán, bằng 107,1% so với cùng kỳ năm 2020 (trong đó, số thu từ thuế, phí nội địa ước đạt 900.567 tỷ đồng, bằng 102,1 % so với dự toán, bằng 111,1% so với cùng kỳ).

Có 8/18 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu như: khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 13,1%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước tăng 11,1%; khu vực ngoài quốc doanh ước tăng 25,8%; thuế thu nhập cá nhân ước tăng 7,6%; lệ phí trước bạ ước tăng 6,9%; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên ước tăng 14,9%...

Theo cơ quan quản lý thuế, số thu thuế, phí nội địa đạt khá so với dự toán là do các địa phương đã mở cửa trở lại, kinh tế dần phục hồi, trong đó có một số khối ngành như: ngân hàng thương mại, hoạt động kinh doanh đất động sản, hoạt động chuyển nhượng vốn và đầu tư vốn, hoạt động kinh doanh chứng khoán có tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

Những sắc thuế nào đã giúp thu ngân sách nội địa 11 tháng vượt dự toán? ảnh 1

Thu từ thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ 11 tháng đầu năm đều tăng so với cùng kỳ

Bên cạnh đó, do thực hiện Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, các doanh nghiệp đã tạm nộp trước số thuế TNDN trong 3 quý đầu năm 2021 (ước tính số thuế TNDN tạm nộp trước khoảng 51.600 tỷ đồng) để đảm bảo không thấp hơn 75% số thuế TNDN dự kiến phải nộp của năm 2021. Nếu loại trừ khoản thu này thì thu thuế phí nội địa bằng 100,5% so với cùng kỳ.

Cơ quan thuế cũng đã thực hiện gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất cho trong năm 2021 theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP với tổng số đơn đề nghị gia hạn là 139.190 đơn, trong đó có 119.708 doanh nghiệp và tổ chức và 19.482 hộ, cá nhân kinh doanh. Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 92.825 tỷ đồng.

Khoanh nợ, xóa nợ hơn 29.000 tỷ đồng

Về công tác thanh tra, kiểm tra, theo thống kê của cơ quan thuế, tính đến ngày 15/11/2021, cơ quan thuế đã thực hiện được 54.884 cuộc thanh, kiểm tra trong đó kiểm tra được 755.098 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 132,85% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 38.698 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 300 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Truy thu, truy hoàn và phạt 792,798 tỷ đồng; giảm lỗ 2.780 tỷ đồng; giảm khấu trừ 10,61 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.560 tỷ đồng.

Trong đó thanh, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 476,776 tỷ đồng, giảm lỗ 2.139 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.350 tỷ đồng).

Đối với công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, ước tính hết tháng 11/2021, cơ quan thuế thu được 24.300 tỷ đồng tiền thuế nợ. Đồng thời, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp NSNN theo Nghị quyết 94/2019/QH14 ước đạt 5.220 tỷ đồng.

Lũy kế từ khi Nghị quyết 94/2019/QH14 có hiệu lực đến cuối tháng 11/2021, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội ước đạt 29.375 tỷ đồng. Trong đó xử lý khoanh nợ là 25.874 tỷ đồng; xử lý xóa nợ tiền chậm nộp là 3.501 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục