Những 'ngôi sao đêm' kích hoạt định danh điện tửNhững 'ngôi sao đêm' kích hoạt định danh điện tửNhững 'ngôi sao đêm' kích hoạt định danh điện tửNhững 'ngôi sao đêm' kích hoạt định danh điện tửNhững 'ngôi sao đêm' kích hoạt định danh điện tửNhững 'ngôi sao đêm' kích hoạt định danh điện tửNhững 'ngôi sao đêm' kích hoạt định danh điện tửNhững 'ngôi sao đêm' kích hoạt định danh điện tửNhững 'ngôi sao đêm' kích hoạt định danh điện tửNhững 'ngôi sao đêm' kích hoạt định danh điện tửNhững 'ngôi sao đêm' kích hoạt định danh điện tửNhững 'ngôi sao đêm' kích hoạt định danh điện tửNhững 'ngôi sao đêm' kích hoạt định danh điện tửNhững 'ngôi sao đêm' kích hoạt định danh điện tửNhững 'ngôi sao đêm' kích hoạt định danh điện tử

Những 'ngôi sao đêm' kích hoạt định danh điện tử

ANTD.VN - Ngay trong ngày đầu tiên thực hiện cao điểm 15 ngày đêm kích hoạt định danh điện tử, tại 199 tổ dân phố trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã xuất hiện những "ngôi sao đêm", đến nhà dân hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử.