Những ngành nghề kinh doanh được đăng ký ngay tại Công an xã

ANTD.VN -  Từ 15-8, các cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự ngay tại Công an xã theo Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện về an ninh, trật tự với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.