Những hình ảnh đẹp của Công an Thủ đôNhững hình ảnh đẹp của Công an Thủ đôNhững hình ảnh đẹp của Công an Thủ đôNhững hình ảnh đẹp của Công an Thủ đôNhững hình ảnh đẹp của Công an Thủ đôNhững hình ảnh đẹp của Công an Thủ đôNhững hình ảnh đẹp của Công an Thủ đôNhững hình ảnh đẹp của Công an Thủ đôNhững hình ảnh đẹp của Công an Thủ đô

Những hình ảnh đẹp của Công an Thủ đô

ANTD.VN - Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân cả nước nói chung và CATP Hà Nội nói riêng luôn nỗ lực phấn đấu với ý chí, quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo để thực hiện nhiệm vụ cao cả “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”.