Những đội bóng giàu thành tích nhất giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô  ảnh 1Những đội bóng giàu thành tích nhất giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô  ảnh 2Những đội bóng giàu thành tích nhất giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô  ảnh 3Những đội bóng giàu thành tích nhất giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô  ảnh 4Những đội bóng giàu thành tích nhất giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô  ảnh 5Những đội bóng giàu thành tích nhất giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô  ảnh 6Những đội bóng giàu thành tích nhất giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô  ảnh 7Những đội bóng giàu thành tích nhất giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô  ảnh 8

Những đội bóng giàu thành tích nhất giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô

ANTD.VN - Sau 20 mùa, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô chứng kiến thành tích rất ấn tượng của nhiều đội bóng, đến từ các trường THPT có phong trào bóng đá phát triển mạnh trên địa bàn Hà Nội. Dưới đây là những đội bóng có phòng truyền thống sinh động nhất giải đấu.