Những điều cần biết sau khi trúng đấu giá biển số xe

ANTD.VN - Tổ chức, cá nhân sau khi trúng đấu giá biển số xe ô tô không được bán, cho, tặng độc lập biển số mà phải kèm theo xe đã được đăng ký biển số đó...