Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 10-2022

ANTD.VN - Từ tháng 10, nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực. Trong đó có những quy định đáng chú ý liên quan đến an sinh xã hội, quản lý hành chính, kinh tế…