Nhiều hoạt động học tập theo gương Bác Hồ

(ANTĐ) - Ngày 27-10, đoàn kiểm tra của Đảng ủy Bộ KHCN đã đến kiểm tra công tác tuyên truyền, triển khai học tập các chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh , gắn liền với việc thực hiện hiểu quả nhiệm vụ chính trị của FPT.

Nhiều hoạt động học tập theo gương Bác Hồ

(ANTĐ) - Ngày 27-10, đoàn kiểm tra của Đảng ủy Bộ KHCN đã đến kiểm tra công tác tuyên truyền, triển khai học tập các chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh , gắn liền với việc thực hiện hiểu quả nhiệm vụ chính trị của FPT.

Đảng ủy FPT đã báo cáo chi tiết các hoạt động thiết thực của tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên FPT theo tấm gương Bác. Cụ thể, với 3 cuộc thi lớn như Hội diễn “Bác Hồ - Một tình yêu bao la”, cuộc thi kể chuyện “Mẩu chuyện nhỏ - Bài học lớn”, cuộc thi viết “Theo gương Bác” và 11 sự kiện chính diễn ra trong suốt 4 năm qua, cuộc vận động đã đi vào chiều sâu trong nhiều hoạt động của công ty. Đặc biệt, FPT còn góp phần lan tỏa cuộc vận động này tới các tổ chức, cá nhân là khách hàng, đối tác của công ty thông qua các buổi mạn đàm, chia sẻ. Ông Trần Minh Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ kết luận tại buổi họp: “FPT rất xứng đáng là tấm gương điển hình của Bộ trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 4 năm qua”.

HH