Nhiệm vụ bí ẩn của máy bay săn ngầm Be-12 Nga trên chiến trường Ukraine ảnh 1Nhiệm vụ bí ẩn của máy bay săn ngầm Be-12 Nga trên chiến trường Ukraine ảnh 2Nhiệm vụ bí ẩn của máy bay săn ngầm Be-12 Nga trên chiến trường Ukraine ảnh 3Nhiệm vụ bí ẩn của máy bay săn ngầm Be-12 Nga trên chiến trường Ukraine ảnh 4Nhiệm vụ bí ẩn của máy bay săn ngầm Be-12 Nga trên chiến trường Ukraine ảnh 5Nhiệm vụ bí ẩn của máy bay săn ngầm Be-12 Nga trên chiến trường Ukraine ảnh 6Nhiệm vụ bí ẩn của máy bay săn ngầm Be-12 Nga trên chiến trường Ukraine ảnh 7Nhiệm vụ bí ẩn của máy bay săn ngầm Be-12 Nga trên chiến trường Ukraine ảnh 8Nhiệm vụ bí ẩn của máy bay săn ngầm Be-12 Nga trên chiến trường Ukraine ảnh 9Nhiệm vụ bí ẩn của máy bay săn ngầm Be-12 Nga trên chiến trường Ukraine ảnh 10Nhiệm vụ bí ẩn của máy bay săn ngầm Be-12 Nga trên chiến trường Ukraine ảnh 11Nhiệm vụ bí ẩn của máy bay săn ngầm Be-12 Nga trên chiến trường Ukraine ảnh 12Nhiệm vụ bí ẩn của máy bay săn ngầm Be-12 Nga trên chiến trường Ukraine ảnh 13Nhiệm vụ bí ẩn của máy bay săn ngầm Be-12 Nga trên chiến trường Ukraine ảnh 14Nhiệm vụ bí ẩn của máy bay săn ngầm Be-12 Nga trên chiến trường Ukraine ảnh 15Nhiệm vụ bí ẩn của máy bay săn ngầm Be-12 Nga trên chiến trường Ukraine ảnh 16Nhiệm vụ bí ẩn của máy bay săn ngầm Be-12 Nga trên chiến trường Ukraine ảnh 17Nhiệm vụ bí ẩn của máy bay săn ngầm Be-12 Nga trên chiến trường Ukraine ảnh 18

Nhiệm vụ bí ẩn của máy bay săn ngầm Be-12 Nga trên chiến trường Ukraine

ANTD.VN - Máy bay săn ngầm Be-12 Nga đang tích cực hoạt động gần khu vực chiến sự, trong khi Hải quân Ukraine không còn tàu ngầm, điều này đặt ra nhiều câu hỏi cần giải đáp.