'Nhện độc' Karakurt Nga khiến Hải quân Mỹ phải kinh sợ'Nhện độc' Karakurt Nga khiến Hải quân Mỹ phải kinh sợ'Nhện độc' Karakurt Nga khiến Hải quân Mỹ phải kinh sợ'Nhện độc' Karakurt Nga khiến Hải quân Mỹ phải kinh sợ'Nhện độc' Karakurt Nga khiến Hải quân Mỹ phải kinh sợ'Nhện độc' Karakurt Nga khiến Hải quân Mỹ phải kinh sợ'Nhện độc' Karakurt Nga khiến Hải quân Mỹ phải kinh sợ'Nhện độc' Karakurt Nga khiến Hải quân Mỹ phải kinh sợ'Nhện độc' Karakurt Nga khiến Hải quân Mỹ phải kinh sợ'Nhện độc' Karakurt Nga khiến Hải quân Mỹ phải kinh sợ'Nhện độc' Karakurt Nga khiến Hải quân Mỹ phải kinh sợ'Nhện độc' Karakurt Nga khiến Hải quân Mỹ phải kinh sợ'Nhện độc' Karakurt Nga khiến Hải quân Mỹ phải kinh sợ'Nhện độc' Karakurt Nga khiến Hải quân Mỹ phải kinh sợ'Nhện độc' Karakurt Nga khiến Hải quân Mỹ phải kinh sợ

'Nhện độc' Karakurt Nga khiến Hải quân Mỹ phải kinh sợ

ANTD.VN - "Nhện độc" Karakurt Nga - tàu tên lửa Dự án 22800 mặc dù kích thước nhỏ nhưng lại có hỏa lực cực mạnh, đủ sức đánh chìm nhiều chiến hạm cỡ lớn của đối phương.