Nhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địaNhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địaNhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địaNhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địaNhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địaNhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địaNhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địaNhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địaNhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địa

Nhật Bản trì hoãn quyết định phát triển tiêm kích tàng hình nội địa

ANTD.VN - Theo nhiều nguồn tin quân sự, Nhật Bản sẽ phải trì hoãn quyết định phát triển loại máy bay chiến đấu mới trước việc đang tập trung ngân sách mua các tiêm kích F-35 và hệ thống phòng không từ Mỹ.