Nhân viên bảo vệ khách sạn mượn xe máy của bà chủ đi trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Nguyễn Ngọc Chính là nhân viên bảo vệ của 1 khách sạn ở quận Liên Chiểu. Ban đêm trực bảo vệ, ban ngày Chính mượn xe máy của bà chủ để đi trộm cắp.