Nhận diện, đấu tranh vạch trần những chiêu trò, thủ đoạn nhằm phá hoại bầu cử các cấp

  • 08/04/2021 06:10
  • 0 bình luận
  • Hoàng Hà
  • In bài
ANTD.VN -  Càng gần đến ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào chủ nhật 23-5-2021, các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị trong nước lại càng hùa nhau với các thế lực thù địch, phản động ở nước ngoài đua nhau giở đủ mọi chiêu trò hòng chống phá cuộc bầu cử là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của nhân dân và đất nước.
Nhận diện, đấu tranh vạch trần những chiêu trò, thủ đoạn nhằm phá hoại bầu cử các cấp ảnh 1

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới là ngày hội của toàn dân để lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng cho nguyện vọng và ý chí cử tri cả nước

Đủ âm mưu, thủ đoạn chống phá bầu cử

Theo đuổi chiến lược “Diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch, phản động cùng các phần tử bất mãn, chống đối và cơ hội chính trị không từ một thủ đoạn, âm mưu nào hòng chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong đó, chúng luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, chống phá mỗi khi có sự kiện chính trị - xã hội trọng đại ở nước ta như các kỳ Đại hội Đảng, các cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp…

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lần này cũng không phải là ngoại lệ. Vì thế, chủ động nhận diện, vạch rõ và đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nguy hiểm của những thế lực thù địch, chống phá; các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị là việc làm hết sức quan trọng góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử vào tháng 5 tới.

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp. Thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sẽ góp phần thiết thực xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Vì thế, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu có đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới 2021-2026 là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Là một bước quan trọng tiếp theo để Đại hội Đảng lần thứ XIII đã thành công còn thành công hơn nữa.

Thế nhưng, đi ngược lại với mong muốn đó, các thế lực thù địch, phản động và phần tử bất mãn, cơ hội chính trị lại tỏ thái độ hằn học, chống đối sự thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ XIII và xem cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cơ hội để chống phá. Chúng chủ yếu dùng kênh thông tin là các trang mạng đủ loại để tung lên những thông tin bại đặt, bóp méo, xuyên tạc về cuộc bầu cử sắp tới nhằm dụng ý xấu xa là xuyên tạc, phủ nhận bản chất tốt đẹp của chế độ ta, Đảng ta.

Trên các website, trang mạng xã hội do các cá nhân, tổ chức phản động, chống đối, cơ hội chính trị điều hành và một số trang báo nước ngoài có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với Việt Nam, chúng liên tục tung ra những bài viết, bài phỏng vấn chứa đựng nội dung xuyên tạc, bóp méo, bịa đặt về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Chúng không ngớt đưa ra những luận điệu hết sức sai lệch và thâm hiểm như: “Bầu cử chỉ là “màn kịch dân chủ” do Đảng đạo diễn, chỉ là hội nghị Đảng Cộng sản mở rộng”, “Đảng Cộng sản đang độc diễn trong bầu cử”, “Không thể có cuộc bầu cử dân chủ khi Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc bầu cử”…

Một chiêu trò cũ rích từ những cuộc bầu cử trước nhưng chúng vẫn tiếp tục “bổn cũ soạn lại” trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lần này, đó là kích động một “làn sóng” tự ứng cử của những người gọi là “nhà dân chủ” song thực chất là những kẻ bất mãn hoặc cơ hội chính trị. Khi không đủ điều kiện và bị loại qua các vòng hiệp thương công khai và minh bạch, các đối tượng này lên mạng xã hội “lu loa” bằng những luận điệu hết sức sai trái như: chỉ có những người “theo phe” Đảng Cộng sản mới có cơ hội ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân; những ứng cử viên tự không theo là không có cơ hội; Đảng Cộng sản cố tình “cản trở” người ngoài Đảng tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân…

Song không phải ai khác mà chính những thế lực thù địch, phản động và bất mãn, cơ hội chính trị đã tự lộ rõ âm mưu, toan tính thâm hiểm chống phá khi đưa ra yêu sách đòi Đảng Cộng sản không được tham gia vào công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, không được thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo công tác bầu cử; thậm chí còn đòi Đảng ta phải “tự rút lui” và từ bỏ quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, chấp nhận đa nguyên, đa đảng, chấp nhận sự cạnh tranh với những đảng phái khác để thúc đẩy dân chủ. Quá rõ để thấy rằng, đằng sau đòi hỏi bầu cử tự do, dân chủ ấy chính là nhằm mục đích xấu xa, đen tối hòng phá hoại chế độ, phá hoại cuộc sống yên bình và phát triển của cả đất nước, phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nỗ lực để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

Không chỉ tự vạch mặt bằng những đòi hỏi cũ rích đã bị “vạch mặt chỉ tên” từ lâu trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” xuyên suốt, nhưng thực tế khách quan, không thể phủ nhận và bác bỏ trong việc chuẩn bị cho cuộc bầu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 một công khai, dân chủ, minh bạch, đúng quy định pháp luật đã sớm là thất bại mọi âm mưu, toan tính phá hoại cuộc bầu cử 5 năm diễn ra một lần tại nước ta. Với trách nhiệm lãnh đạo Nhà nước và xã hội được quy định tại Khoản 1, Điều 4, Hiến pháp nước ta, Đảng ta đã sớm ban hành Chỉ thị 45-CT/TW về lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng trên thực tế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử theo tinh thần dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phải bảo đảm theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Trong tổ chức Hội nghị hiệp thương vừa qua, trong các khâu, các bước của quy trình bầu cử đều có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng trình tự pháp luật nhằm phát huy cao nhất quyền làm chủ của người dân, nâng cao chất lượng đại biểu.

Với mục tiêu để cuộc đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công và thực sự là ngày hội của nhân dân, chúng ta đã và đang ra sức giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, tạo bầu không khí phấn khởi, tin tưởng và đồng thuận xã hội. Như Bộ Chính trị xác định rõ trong Chỉ thị 45-CT/TW là công tác bầu cử diễn ra trong bối cảnh hết sức khó khăn.

Chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức như: sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19; những diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trong quan hệ quốc tế; hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta của các thế lực thù địch... Vì vậy, việc Đảng lãnh đạo công tác bầu cử là điều cần thiết để củng cố, đoàn kết thống nhất sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Chúng ta đã và đang chuẩn bị một cách tốt nhất để cuộc bầu cử vào tháng 5 tới lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý đối với đội ngũ đại biểu; tạo nền tảng cho việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục