Nguyễn Thị Oanh và dàn sao điền kinh căng mình luyện tập cho Tiền Phong Marathon 2024Nguyễn Thị Oanh và dàn sao điền kinh căng mình luyện tập cho Tiền Phong Marathon 2024Nguyễn Thị Oanh và dàn sao điền kinh căng mình luyện tập cho Tiền Phong Marathon 2024Nguyễn Thị Oanh và dàn sao điền kinh căng mình luyện tập cho Tiền Phong Marathon 2024Nguyễn Thị Oanh và dàn sao điền kinh căng mình luyện tập cho Tiền Phong Marathon 2024Nguyễn Thị Oanh và dàn sao điền kinh căng mình luyện tập cho Tiền Phong Marathon 2024Nguyễn Thị Oanh và dàn sao điền kinh căng mình luyện tập cho Tiền Phong Marathon 2024Nguyễn Thị Oanh và dàn sao điền kinh căng mình luyện tập cho Tiền Phong Marathon 2024Nguyễn Thị Oanh và dàn sao điền kinh căng mình luyện tập cho Tiền Phong Marathon 2024Nguyễn Thị Oanh và dàn sao điền kinh căng mình luyện tập cho Tiền Phong Marathon 2024Nguyễn Thị Oanh và dàn sao điền kinh căng mình luyện tập cho Tiền Phong Marathon 2024Nguyễn Thị Oanh và dàn sao điền kinh căng mình luyện tập cho Tiền Phong Marathon 2024Nguyễn Thị Oanh và dàn sao điền kinh căng mình luyện tập cho Tiền Phong Marathon 2024Nguyễn Thị Oanh và dàn sao điền kinh căng mình luyện tập cho Tiền Phong Marathon 2024Nguyễn Thị Oanh và dàn sao điền kinh căng mình luyện tập cho Tiền Phong Marathon 2024Nguyễn Thị Oanh và dàn sao điền kinh căng mình luyện tập cho Tiền Phong Marathon 2024Nguyễn Thị Oanh và dàn sao điền kinh căng mình luyện tập cho Tiền Phong Marathon 2024

Nguyễn Thị Oanh và dàn sao điền kinh căng mình luyện tập cho Tiền Phong Marathon 2024

ANTD.VN - Với mục tiêu chinh phục Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024), các tuyển thủ quốc gia như Hoàng Nguyên Thanh, Đỗ Quốc Luật đến Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai... đang tập luyện tích cực dưới nắng gió Phú Yên.